Masinate hooldusmasinate hooldus


Masinate hooldus on selleks, et tagada masinate hoolduse rangete nõuete täitmine ning masinate hooldus oleks tehtud võimalikult efektiivselt. Masinate hooldaja kasutuses on professionaalne varustus ja diagnostikaseadmed.

Masinate hoolduse alla kuuluvad eelkõige tööd, mis on seotud masina töövõime säilitamisega. Kui aga masin ei tööta enam või ei piisa masina hooldusest, on tegemist masinate remondiga.

Masinate hooldus ja kontaktid
  • ehitusmasinad
  • tõstemasinad
  • tööpingid
masinate hooldus

Kui soovite püsivat masinate hooldust, siis pakume hoolduslepingu võimalust.